FAKI Festival 24

FAKI Festival 24 Launches Open Call –ESCAPE!

Appoints First International Artistic Director,

 Richard Pettifer (AUS/GER)

 

  • Faki Festival Zagreb’s 2021 Theme is ESCAPE!
  • Faki Festival is receiving applications from Global performing artists until March 5th
  • Faki is expecting to host a range of international and Croatian artists at AKC Attack!, Zagreb, May 24-30
  • The festival has appointed its first ever international Artistic Director, Richard Pettifer (Australia/Germany). 

Faki Festival has launched its Open Call for expressions of interest from artists in Croatia, and across the world, for a week of online and face-to-face performances, May 24-30, 2021.

In its 24th year, FAKI International Festival for Alternative Performance is gathering theatrical artistic gestures around the theme Escape! in Zagreb’s former pharmaceutical factory ‘Medika’ and online. These can be theatre plays, circus, dance, installation, street performance, puppetry, workshops, or totally new forms of expression. Proposals should use the stage (on- or offline) as a vehicle for transporting audiences away, into other realms, countries, times – or just leaving them stuck-in-the-mud, while the artists themselves wave their goodbyes.

Artistic proposals are expected to challenge physical/political realities and carry us into post- pandemic worlds, where new forms of togetherness, criticality, curiosity, fun, and discovery become once again imaginable. Over the course of one week, proposals will be realised on the improvised stages of Medika and surrounds. If we can get the f*#k outta this place, anything is possible!

FAKI festival has appointed its first ever international artistic director, Richard Pettifer (Australia/Germany).

Richard Pettifer is an international theatre director and critic based in Berlin, writing about performances at FAKI Festival in Zagreb yearly since 2013 on his international writing platform, Theaterstück (English). He has previously attended festivals as an official critic such as DRAAMA (Estonia), Latvia’s National Theatre Showcase, and Patos Off! Iranje (Serbia). His theatre works include the opera My Data and Me: Una Storia d’Amore for the European Commission’s Datami exhibition (Bozar Brussels, 2019) and the German Pavilion of the United Nation’s COP 23, Stay, a work with refugees about climate migration.

Pettifer will be delivering updates about the festival’s development via the specially-designed Artistic Director’s Log.

Pettifer’s artistic leadership of the festival follows previous Artistic Directors Irena Čurik (2012-17) and Natko Jurdana (2018-19). Last year’s FAKI was moved completely online, following the pandemic and earthquake damage to AKC Attack’s building, Medika.

2021’s FAKI festival occurs amid a re-opening of culture to audiences in Zagreb and beyond, with a recent EU Parliament report suggesting 90% of performing artist income in Europe has disappeared:

“FAKI 24 will create a home for artists that offers them some protection from the pragmatic horrors of the pandemic, to revive or continue their work, while allowing the works to shine out optimistically into a cultural dark void”

(Faki Artistic Director’s Log, 11.02.2021)

More about Richard Pettifer                 https://attack.hr/faki24/who-is-it/ (English) FAKI Festival Open Call   https://attack.hr/faki24-open-call/ (English)

https://attack.hr/faki-24-otvoreni-poziv/ (Croatian)

FAKI on Social Media                            https://www.facebook.com/faki.festival

Artistic Director’s Log                            https://attack.hr/faki24/ (English)

 

**Scheduling interviews with Richard Pettifer, enquiries, or for Press Packages, please contact**

Faki@attack.hr

 

HR

*MEDIJSKA OBJAVA: FAKI Festival 2021 Otvoreni poziv/Umjetnički direktor (01/03/2021)*

FAKI Festival 24 Objavljuje javni poziv –BIJEG!

Predstavlja prvog internacionalnog umjetničkog voditelja,

 Richard Pettifer (Australija/Njemačka)

 

  • Tema Faki Festivala Zagreb 2021 je BIJEG!
  • Faki Festival zaprima prijave umjetnika iz cijelog svijeta zaključno sa ožujkom
  • Faki će predstaviti umjetnike iz inozemstva i Hrvatske u AKC Attacku u Zagrebu od

24.5. do 30.5.

  • Festival je po prvi puta imenovao internacionalnog Umjetničkog Voditelja, Richarda Pettifera (Australija/ Njemačka).

Faki Festival je objavio otvoreni poziv u potrazi za umjetnicima iz Hrvatske i inozemstva koji će izvoditi predstave online i uživo od 24.5. – 30.5. 2021.

U svojem 24. izdanju, FAKI INTERNACIONALNI Festival alternativnog kazališnog izričaja želi se u bivšoj tvornici lijekova Medika i online posvetiti izvedbenim formama koje se bave sljedećom temom – Bijeg! U obzir dolaze kazališne izvedbe, cirkus, ples, instalacije, ulični performansi, lutkarstvo, radionice, ali i potpuno nove forme izražavanja. Prijedlozi trebaju koristiti pozornicu (online ili uživo) kao sredstvo za transport publike u druge svjetove, zemlje, vremena – ili ih ostavite iza sebe dok ih pozdravljate u letu.

Od umjetničkih prijedloga se očekuje da propituju fizičko/političku stvarnost i prenesu nas u post- pandemijske svjetove gdje nove forme zajedništva, kritičnosti, znatiželje, zabave i istraživanja ponovno postaju ostvarive. Kroz period od tjedan dana, projekti će bit realizirani na improviziranim pozornicama Medike i okolice. Ako uspijemo odj*bat odavde, sve je moguće!

*MEDIJSKA OBJAVA: FAKI Festival 2021 Otvoreni poziv/Umjetnički direktor (01/03/2021)*

FAKI FESTIVAL POZDRAVLJA UMJETNIČKOG VODITELJA RICHARDA PETTIFERA

FAKI festival je po prvi puta imenovao internacionalnog umjetničkog voditelja, Richarda Pettifera (Australija/Njemačka).

Richard Pettifer je internacionalni kazališni redatelj i kritičar iz Berlina, piše o izvedbama na FAKI Festivalu u Zagrebu od 2013. na svojoj platformi, Theaterstück (English). Prisustvovao je festivalima kao službeni kritičar na DRAAMA (Estonija), Latvian National Theatre Showcase i Patos(off)iranje (Srbija). Njegovi kazališni radovi uključuju My Data and Me: Una Storia d’Amore Datami exhibition Europske komisije (Bozar Brussels, 2019) i German Pavilion of the United Nation’s COP 23, Stay, djelo koje uključuje izbjeglice i klimatske migracije.

Pettifer će obavještavati o razvoju festivala preko stranice napravljene za tu prigodu – Artistic Director’s Log.

Pettiferovom umjetničkom vodstvu festivala prethoduju bivši umjetnički direktori Irena Čurik (2012- 17) i Natko Jurdana (2018-19). Zbog pandemije i potresa koji su oštetili zgradu AKC Attacka u Medici prošlogodišnji FAKI je u potpunosti održan online.

FAKI 2021 se odvija uslijed ponovnog uspostavljanja kontakta kulture i publike u Zagrebu i šire dok izvješća Europskog parlamenta sugeriraju opadanje prihoda izvedbenih umjetnika u Europi do 90%:

“FAKI 24 će stvoriti oazu za umjetnike i time im pružiti zaštitu od opipljivih horora ove pandemije kako bi bili u stanju oživiti ili nastaviti svoj rad koji ovdje može zasjati u optimizmu mračnog bezdana kulture”

(Faki Artistic Director’s Log, 11.02.2021)

Više o Richardu Pettiferu                     https://attack.hr/faki24/who-is-it/ (Engleski) FAKI Festival Otvoreni poziv    https://attack.hr/faki24-open-call/ (Engleski)

https://attack.hr/faki-24-otvoreni-poziv/ (Hrvatski) FAKI na društvenim medijima                                                            https://www.facebook.com/faki.festival

Artistic Director’s Log                            https://attack.hr/faki24/ (Engleski)

**Za dogovore oko intervjua sa Richardom Pettiferom, pitanja ili Press kit molimo kontaktirajte**

Faki@attack.hr

Leave a Reply