4. Festival Grafoskopa u Pogonu Jedinstvo

Ovu subotu, 25. listopada, bili smo u Pogonu Jedinstvo na 4. Festivalu Grafoskopa.

Video zapis.

 

“Festival grafoskopa je participativan multimedijski festival za djecu, mlade i širu publiku – sve ljubitelje likovnosti i performansa, a osnovan je 2017. godine, kao nastavak uspješnog su-djelovanja i suradnje udruge AKC i niza umjetnika/ca okupljenih oko Kazališta sjena Tripstih. Festivalu grafoskopa cilj je nastaviti tradiciju kreativnog korištenja grafoskopa u likovne svrhe, a živim programom umjetničkih performansa, instalacija i edukacija povezati koncepte svjetla s recentnim umjetničkim stvaralaštvom.”

Ove godine festival traje tri dana, a mi smo bili na drugom danu kada su na programu bile izložbe Jelene Sokić i Helene Rubčić, te izložba plakata nastalih na radionici izrade plakata za djecu, održanih u lipnju u sklopu projekta Mala kulturna scena 2020. Moglo se i poigrati s grafoskopom na poligonu za eksperiment i improvizaciju GRAFOSNOP, a održao se i performans GRAHOSKOP od strane Petre Bokić i Ives.

I za kraj večeri održao se nastup zagrebačkog one-man banda ManMachine.

Festival traje još i danas, pa vam preporučam da ga posjetite.

Joža

https://www.facebook.com/FestivalGrafoskopa

Leave a Reply