20:00
“Postoji film prije Godarda i film nakon Godarda.” (F. Truffaut)   Zagreb, 18. rujna 2017. – U novom tjednu kino Kinoteka nastavlja ciklus Jacquesa Tatija, s filmovima Trafic (1971). i Parada (1974.), nakon čega započinje s prikazivanjem ciklusa jednog[...]
Kino Kinoteka

Leave a Reply