Lovewins (ljubav pobjeđuje)

When:
23. October 2018. @ 20:00 – 13. November 2018. @ 21:00
2018-10-23T20:00:00+02:00
2018-11-13T21:00:00+01:00
Where:
KIC
Preradovićeva ul. 5
10000, Zagreb
Croatia

 
Jasmina Krajačić
LOVEWINS (ljubav pobjeđuje) – u Galeriji na katu (KIC),23.10.2018. u utorak u 20 sati

NO HATE IN MY STATE

„All You Need Is Love“, pjevali su Beatlesi u vrijeme hippyja i flower-power utopija, kada je izgledalo da svijet, usprkos svemu, ide k beskomfliktnom „ljetu ljubavi“, potom je došao punk i postpunk nihilizam s Curtisovim i Morrisseyevim natpisima /nazivima „Hate“ i „Viva Hate“ a onda je… stiglo neko post-vrijeme, u kome je sve postalo i spektakularno i nebitno, egoistično i pluralistično i činilo se da će napredak, bogatstvo i demokracija izbrisati svaku pretjeranu emociju i svijet odvesti u stanje tupe idile. 
No, srećom ili ne, 21. stoljeće je, umjesto u rajsku dosadu, krenulo starim putevima terora, nasilja i netolerancije te se, da nam ne bude odveć dosadno, ponovno moramo boriti za naizgled davno osvojene „društvene vrijednosti“. Slikarica i grafičarka Jasmina Krajačić svojim se novim radovima i izložbom „Love wins“ odlučila boriti za staru, dobru Ljubav, točnije – pravo svih da ju rabe ili zlorabe s kim, kako i kolikogod hoće. Djelomično to dolazi i iz okolnosti da posljednjih godina zagrebačka umjetnica redovito posjećuje Englesku, kako bi se na samim izvorima suvremene umjetnosti, glazbe i pop kulture nadahnula za vlastito djelovanje, ali i da bar povremeno pobjegne iz sve zagušljivije atmosfere u vlastitoj domovini. Takozvana „desna skretanja“, koja se puzajuće šire Zapadnim svijetom, s posebnim uspjehom u tranzicijskim zemljama Istočne Europe, i u Zagreb i Hrvatsku donose križarsku atmosferu u kojoj „pravovjerna“ manjina rigidne svjetonazore želi nametnuti svekolikom pučanstvu. Već općeprihvaćena prava žena ili seksualnih manjina ponovno se tako dovode u pitanje, što slobodoumne osobe tjera da izađu iz vlastitih komfornih zona i djelatno se tome suprotstave. Jasmina Krajačić svoje odgovore i zagovore na ta pitanja iskazuje, kako to već umjetnici najbolje rade, novim ciklusom akrila na platnu i manjih slika/printova/objekata. Raspolućena izmedu malograđanske zagrebačke apatije, u kojoj tzv. normalni ljudi svojim ne-djelovanjem dozvoljavaju da im životne i umjetničke izbore polako redizajniraju oni nenormalni, „ljudi nahvao“, te brightonovskog artističkog i emotivnog šarenila, Jasmina Krajačić stvara portrete ljudi različitih nacionalnosti, rasa i spolnih orijentacija, heteroseksualnih, homoseksualnih, biseksualnih, onih s romantičnom vjerom u staru frazu o nadvladajućoj snazi ljubavi. Redovitim odlascima u Englesku i upoznavanjem s tamošnjom likovnom i glazbenom, komercijalnom i supkulturnom scenom, umjetnica je dobila novi drive za davno usvojeni punk attitude, etički pristup koji teži zajednici slobodnih ljudi, u kojoj nitko drugima ne nameće stavove ili životne stilove. Hommage ikoničnim glazbenim autorima (članovima Clasha, Sex Pistolsa, Ramonesa i ostalima) koji su promicali slobodarske ideje već je „odradila“ slikajući njihove portrete u prethodnim ciklusima, a sada tu ljubav/toleranciju na njezinim platnima šire poznata i nepoznata lica, čije poglede, zagrljaje ili nesigurne odmake potvrđuju natpisi uklopljeni u svaki prizor – „Out of the blue“, „You always have a choice“, „Different doesn’t mean wrong“, „No hate in my state“, etc. A da takvim iskazom stiče simpatije i na prebogatoj britanskoj kulturnoj sceni pokazuje kooperativni primjer pjevača i skladatelja Brenta Jacksona iz indie rock banda „Firedogs“, čija je pjesma „What if (Love wins)“ nastala nadahnuta novim Jasmininim umjetničkim konceptom.
Izložbom u Kulturno informativnom centru, prostoru u središtu metropole, koji svojim programima godinama promiče bogatstvo kulturalnih različitosti, Jasmina Krajačić i ciklusom „Love Wins“ ostaje vjerna prepoznatljivom figurativnom, popartističkom izrazu nadopunjenim bogatim kolorizmom. Svojevrsnu psihodeličnu dimenziju akrilima i 3D slikama daju i brojne kružnice i razlomljene linije, između kojih izranjaju glave izabranih, reinterpretirajući kao na nekom vremenskom vrtuljku likovne stilove koji su probojno razdoblje imali u godinama kada je eterom vladao Lennonov hit s početka teksta. 
Suvremeni je svijet mjesto koje svakodnevno isporučuje ogromnu količinu zastrašujućih ali i zadivljujućih događaja, prizora i relacija, no u tom sukobu kaosa i kosmosa uvijek je vrijedno ostaviti neko mjesto za dvoje (troje, četvoro…) koji još uvijek, makar i naivno vjeruju da na kraju, ipak, pobjeđuje Ljubav. 

Saša Pavkovic

NO HATE IN MY STATE

All You Need Is Love – so sang the Beatles in the era of hippies and flower-power utopias, when the world seemed to be headed towards a conflict-free „summer of love “. Then along came punk and post-punk nihilism in the shape of Curtis and Morrissey written signs/titles like Hate and Viva Hate, and then later on… along came this sort of post-time in which everything became spectacular and irrelevant, egotistical and pluralistic at the same time, and it seemed that, for sure, progress, wealth and democracy are destined to wipe out every emotional reaction that seems out of place and drive the world into a state of seemingly ideal stupor. 
However, for good or worse, our 21st century has instead of creating an uneventful paradise, headed along the old familiar paths of terror, violence and intolerance. So that we don’t get too bored, we find ourselves once more in battle for the very “social values” we thought we had conquered a long time ago. Painter and graphic artist Jasmina Krajačić decided to fight by way of her new works and exhibition, which she entitled Love Wins, for good, old-fashioned Love, to be more precise – for everyone’s right to use or abuse it, with whom ever, how ever and as much as they please. This is partly because in recent years this Zagreb based artist has regularly visited England in order to seek inspiration for her artwork at the very source of contemporary art, music and pop culture, but also to occasionally get away from the stifling atmosphere in her homeland. The so-called “detour towards the right” that is crawling through the Western world, with particularly amicable success in the transitional Eastern European states, has brought a crusader-like atmosphere to Zagreb and Croatia, where an orthodox minority is trying to impose its rigid worldview on the unsuspecting populace. The women’s rights and the rights of sexual minorities we once considered a matter of mutual consensus are being brought into question, which is forcing free-minded individuals to step out of their comfort zone and revolt against this state of affairs. Jasmina Krajačić is expressing her own answers and opinions as artists do best – by means of a new cycle of acrylic paintings on canvas and small-scale paintings/printworks/objects. Finding herself caught in between a petty bourgeois apathy typical for Zagreb on the one side, where so-called normal folk are by their lack of action allowing the unnormal ones – “ljudi nahvao” to slowly redesign their life and artistic choices; and the artistic and emotional colourfulness of Brighton on the other side; Jasmina Krajačić creates portraits of people belonging to various nationalities, races and sexual orientations – heterosexual, homosexual, bisexual – who share a romantic belief in the old phrase about the all-prevailing power of love. Heading off to England on a regular basis and meeting the local artists, musicians, the commercial scene as well as the prevailing subcultures, the artist has acquired a new drive for the punk attitude she adopted long ago, an ethical approach that strives towards a community of free spirits in which no man imposes his own attitude or lifestyle on his fellow human beings. She has already made a homage to iconic musicians (members of the Clash, Sex Pistols, Ramones and others), who pro on her canvasses by both familiar and unknown faces, whose gazes, embraces or insecure standoffishness are being confirmed to us by captions incorporated into every scene – “Out of the blue”, “You always have a choice”, “Different doesn’t mean wrong”, “No hate in my state”, etc. And that her statement has also gathered sympathy on the over-crowded British cultural scene, is made clear to us by the cooperative example of singer and composer Brent Jackson from the indie rock band Firedogs, whose song What If (Love Wins) was inspired by Jasmina’s newly found artistic concept. 
With this exhibition taking place at the Cultural Information Centre (KIC), a space in the centre of the capital, that has promoted, over the years, a sheer richness of cultural diversity, Jasmina Krajačić in her cycle entitled Love Wins remains true to her recognisable figurative, pop-artistic expression, which is enriched with a lively colour scale. Numerous circles and broken-down lines give a psychedelic dimension to her acrylics and 3D paintings in between which the heads of the chosen ones emerge, reinterpreting, as in a temporal merry-go-round, artistic styles that where breaking through in the years when John Lennon’s hit-song from the beginning of this text reigned the airwaves. 
Our contemporary world has become a place that emits a colossal amount of frightening, albeit mesmerising events, scenes and relations on a daily basis. However, in this clash of chaos and cosmos it is nevertheless worthwhile to leave a space open for a pair of (maybe even three or four individuals…) who still, naively as it may be, believe, that Love conquers after all… 

Sasa Pavković

*(the corrupt and foul as opposed to the wise and sensible “ljudi nazbilj”, an expression coined by Croatian renaissance playwright Marin Držić – translator’s note)

Leave a Reply