Fijuk mreža – naši partneri u zločinu imaju novu web stranicu!

  Fijuk mreža Suočite se sa činjenicom – tajne mreže postoje. Zaverenici vrebaju, udružuju se, deluju. Fijuk je vidljivi deo nevidljive, neprebrojive zajednice koja samu sebe mapira u dozvoljenim obličjima. Mali izdavači, festivali i autori oko Jadranskog mora i šire susreću se u Fijuk laboratorijama. Ilustratori, tumarala, pesnici, štampari, besposleni, samoproklamovani geniji, studenti umetnosti, sanjari, […]