Tamno skeniranje – Izložba Aleksandra Opačića

U četvrtak, 22. studenog, bili smo na otvorenju izložbe “Tamno skeniranje” Aleksandra Opačića – Profesora koja se održala u Domu kulture Studentskog grada u Beogradu.

Video zapis s izložbe i koncerta.

 

Izložba je otvorena nastupom beogradskog eksperimentalnog noise rock benda Dedice.

Profesor Opačić je loš momak. I njegovi prijatelji su loši momci. Psuju pljuju čuvare i poručnike, besprizorno se cere tužiocima i kaplarima objašnjavajući im bedu njihovog položaja. Oni žive zajedno na gajbi, u studiju, imaju neke poslove, vrše nabavke i nadzore, uglavnom na crnom tržištu kosmičke opreme. Nešto od materijalnih tragova koji ostaju prilikom njihovog poslovanja je uspešno skenirano.

Izložba Tamno skeniranje dolazi iz budućnosti. Ima snagu retrospektive, svežinu prepeva. Lomače za novi početak, sažetka za produžetak jer zaustaviti se neće. Kao prateći program izložbe biće predstavljeni prevodi neopevanih pesama bez reči, neizrečenih pesama i prvobitnih pesama iz matrijaršijske produkcije.

Aleksandar Opačić – Profesor, Slepi čovek-šišmiš, Kosmoplovac, jedan od Tri dedice, profesor Studio-stripa, duboko u trećoj dimenziji (3d animacija, grafika, film). Po potrebi glavu zamenjuje kamerom, a telo teškim metalom, uglavnom crnim. Učitelj crtanja izbačen zbog popustljivog stava prema učenicima/cama (”Sva su deca zaslužila petice”), nastavnik izbačen zbog nepoštovanja nastavnog plana i programa, te sprovođenja sopstvenog. Sa fakulteta izbačen zbog nepojavljivanja. Strip je bio i biće mu prioritet. Pored svih ostalih stvari kojima se bavi u slobodno vreme, hobija, povremenih angažmana i profesionalnih izazova, stalnih nameštenja i dopunskih i dodatnih časova koje ili pohađa ili vodi, u zavisnosti od interesovanja, kako njegovih sopstvenih tako i nemalog broja njegovih poštovalaca, kolega, životnih saputnika i sledbenika ovog usamljenika sa ivice svih provalija, moralnoetičkih, stručnoprofesionalnih, ostaje istinski vernik grafičkog kazivanja, u ovom nesretnom svetu, nespretno nazvanog stripom. Još koja godinica…”

 

photos & video by Joža

https://www.facebook.com/Dedice-521068924646572/

https://www.facebook.com/studiostrip/

Leave a Reply