Pretty Easy privacy (p≡p) i put ka internetu 2.0

Pon – 11.9.2017. – Pretty Easy privacy (p≡p) i put ka internetu 2.0

p≡p motivira na novi standard za sigurnu enkripciju i verifikaciju komunikacija bez otkrivanja tople vode: olakšava sigurnu komunikaciju oslanjajući se na poznate metode end-to-end enkripcije. Prateći standarde kao što su OpenPGP ili OTR, p≡p se integrira u postojeće sustave za pisanu digitalnu komunikaciju i automatizaciju ključnih upravljačkih procesa.

Kako bi zaštitili osobnu privatnost korisnika p≡p protokoli automatiziraju korake koji polaznici uče na cryptopartijima. Za laku integraciju u aplikacije p≡p nudi jednostavne APIje. Krajnji je cilj p≡p-a promijeniti standarde iz neenkriptiranih, neverificiranih i neanonimnih u enkriptirane, verificirane i anonimne. Kako bi to postigao, p≡p u dalekoj budućnosti predviđa routing preko GNUneta, alternativnog network stacka za gradnju sigurnih i decentraliziranih distribuiranih aplikacija koje čuvaju privatnost

https://prettyeasyprivacy.com/

Whitepaper (PDF)

https://pep.foundation/docs/pEp-whitepaper.pdf

Code audits

https://pep.foundation/docs/code-audits/

Binaries / source of software

https://pep.foundation/pep-software/index.html

 

 

Program se održava na engleskom jeziku!

Pon – 11.9.2017. – 19:00

Voditeljica: Sva

Sva je aktivna članica i sjedi u upravi jedne od najstarijih svjetskih hakerskih organizacija – Chaos Computer Clubu. Osnovala je i mentorirala mnogobrojne hackerspaceove diljem svijeta. Među hakerima u Indiji poznata je po započinjanju “hackerkamp” projekte kao što su hillhacks.in ili hackbeach.in.

Uz to, održala je brojne cryptopartije te je članica cryptoparty-admin-teama. Danas sa švicarskom p≡p fondacijom nastavlja raditi na cilju privatnosti za sve. Ima diplomu / MA u društvenoj i kulturnoj antropologiji, filozofiji te računalnim znanostima sa Sveučilišta u Münchenu.

https://ccc.de/

https://twitter.com/sva

 

Slijedi @ hacklab01
25.09. – (3d) modeliranje – modeliranja gline i fotogrametrija

21:10. – slikovne kondenzacije 2.0 – image scraping i vizualizacije

07.10. – 13.10. – /‘fu:bar/ 2017 – Glitch art festival

28.10. – REmedia – digitalizacija i upravljanje metapodacima

Leave a Reply